veelgestelde vragen (FAQ's)

Alles wat je moet weten over leasen bij GRENKE.

Bel ons

Neem contact met ons op via

+31 347 325010

Ma - Vr 9.00 - 17.30 uur

IFRS 16 regelt de boekhouding van leasecontracten voor beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die hun rekeningen vrijwillig opstellen in overeenstemming met IFRS. Elke huurder moet het recht om het activum te gebruiken op zijn balans opnemen, samen met een leaseverplichting. De standaard is van toepassing op elk leasecontract met een intrinsieke waarde van meer dan $ 5.000 en een basisleaseperiode van meer dan twaalf maanden. We raden je aan om dit met je belastingadviseur of boekhouder te bespreken. 

Veelgestelde vragen/detailhandel/algemeen

De snelste manier om dit te doen is via je Go Partner. Daar kun je met een paar klikken leaseoffertes berekenen en online aanvragen doen. Klik hier om rechtstreeks naar Go Partner te gaan. Als je nog geen inloggegevens hebt, kun je deze hier opvragen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met je contactpersoon.

De leasecontracten worden geleverd als PDF-bestanden. Je hebt Adobe Acrobat Reader nodig om dit formaat te kunnen bekijken. Je kunt dit downloaden van de website van Adobe. Deze software is gratis te gebruiken.

GRENKE streeft ernaar om binnen 24 uur je factuur uit te betalen. Onder voorbehoud dat we over alle benodigde contractdocumenten beschikken. Voor de partners van GRENKE is leasen daarom een​ interessante optie naast koop. Als je klanten leasen, kunnen ze tegelijkertijd hun eigen liquiditeit verbeteren.

Veelgestelde vragen/klant/algemeen

Bij GRENKE is leasen mogelijk voor netto aankoopprijzen vanaf € 500 en hoger. Dat betekent dat je kleine en grote investeringen kunt financieren via GRENKE.

GRENKE werkt bank- en producentonafhankelijk. Dit betekent dat je niet gebonden bent aan specifieke merken of fabrikanten bij het kiezen van je object. GRENKE richt zich op de financiering van objecten op het gebied van kantoorcommunicatie en kantoorapparatuur, medische apparatuur, beveiligingssystemen en machines. En ook andere producten kunnen worden gefinancierd. Mocht je twijfelen of GRENKE je product kan financieren neem dan contract met ons op.

Je kunt dit eenvoudig doen via ons contactformulier. Selecteer 'Product' als interesse en 'Leasen' als je onderwerp. 

Het leasecontract start altijd op de eerste dag van het kwartaal of bij maandbetaling op de eerste dag van de maand na levering conform de datum op de afgiftebevestiging (of pakbon). De basishuurperiode zoals vermeld op het leasecontract start dus altijd op de eerste dag van de maand of het kwartaal. Vanaf de datum van levering zoals vermeld op de afgiftebevestiging tot aan de start van het contract betaalt u een gebruiksvergoeding van 1/30 van de overeengekomen leaseperiode per dag.

De termijnen worden op de eerste dag van het kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 september) geïnd. Onder speciale voorwaarden kan ook iedere eerste dag van de maand worden geïncasseerd.

Contractueel dienen alle leaseobjecten verzekerd te zijn. Als je geen eigen verzekering hebt, zal GRENKE deze zorg op zich nemen en de kosten hiervoor jaarlijks aan de huurder doorbelasten.

De verhuurder (GRENKE) is eigenaar van het leaseobject en aan het einde van de basishuurperiode dient u het leaseobject te retourneren. Uiteraard kan de huur ook worden verlengd en bestaat de mogelijkheid om het leaseobject te kopen. Indien je het leaseobject wilt kopen dien je minimaal 3 maanden voor het einde van de basishuurperiode contact met GRENKE op te nemen zodat we de mogelijkheden met jou kunnen bespreken.

Nee, een leasecontract kan niet voortijdig beëindigd worden. Je kunt wel aan GRENKE vragen om het contract voortijdig af te kopen. Normaliter willen we daar graag medewerking aan verlenen en dan dien je alle leasetermijnen te betalen en, als je eigenaar van het leaseobject wilt worden, een bedrag voor de waarde van het leaseobject.

 

Via onze klantenportal kun je eenvoudig en veilig je contacten beheren. Daarnaast vind je ook al je verzonden facturen digitaal in deze portal.

Naar Klantenportal

Veelgestelde vragen/klant/Master Lease Agreement

Indien je als ondernemer in de komende 12 maanden € 25.000,00 of meer verwacht te gaan investeren in meerdere transacties van roerende goederen dan is een Master Lease Agreement (MLA) interessant voor jou. Na een positieve kredietbeoordeling stellen wij je tegen speciale condities een vooraf vastgestelde bestedingsruimte beschikbaar welke je bij meerdere leveranciers mag investeren door middel van lease. De verwerking van de individuele leasecontracten binnen de MLA zijn snel en eenvoudig.     

Nee, een Master Lease Agreement kent geen verplichtingen ten aanzien van leaseobjecten en/of leveranciers. GRENKE werkt volledig onafhankelijk. De keuze ligt bij jou, de ondernemer.  

Helemaal niet - behalve de speciale voorwaarden natuurlijk. Als klant kies je alleen de basishuurperiode voor elk leaseobject afzonderlijk.

Je hebt drie opties aan het einde van de looptijd. Ten eerste kun je de apparatuur teruggeven en nieuwe aanschaffen. Ten tweede kun je voor de leaseobjecten een aankoopofferte aanvragen en deze dan tegen de dan geldende marktwaarde overnemen. Ten derde kun je verder leasen.

Nee. Wij brengen geen kosten in rekening. Je betaalt alleen de leasetermijnen voor de in de individuele contracten aangevraagde objecten.

Een ondernemer kan de toekomst niet voorspellen. De financiële crisis is een perfect voorbeeld. Dus als er belangrijke redenen zijn om geplande investeringen uit te stellen of zelfs te annuleren, helpen we de klant een oplossing te vinden. Uitgestelde investeringen kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt via een follow-up van de Master Lease Agreement of door de bestaande te verlengen. Als het bedrijf minder dan 50% van het overeengekomen volume heeft gebruikt, zullen we de ondertekende individuele contracten eenvoudig opnieuw berekenen in overeenstemming met de toepasselijke lijst met dan geldende voorwaarden.

Het totale leasevolume is beschikbaar voor de klant tegen de gedefinieerde voorwaarden gedurende een periode van twaalf maanden, ongeacht het kalenderjaar. Gedurende deze tijd heeft men toegang tot het totale leasevolume in een willekeurig aantal individuele contracten, altijd op het moment dat het voor het bedrijf optimaal is om te investeren.

Nee. De leasetevoorwaarden blijven gelijk tot het einde van het individuele contract in kwestie. Wijzigingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk.