veelgestelde vragen (FAQ's)

Alles wat je moet weten over leasen bij GRENKE.

Bel ons

Neem contact met ons op via

+31 347 325010

Ma - Vr 9.00 - 17.30 uur

IFRS 16 regelt de boekhouding van leasecontracten voor beursgenoteerde ondernemingen en bedrijven die hun rekeningen vrijwillig opstellen in overeenstemming met IFRS. Elke huurder moet het recht om het activum te gebruiken op zijn balans opnemen, samen met een leaseverplichting. De standaard is van toepassing op elk leasecontract met een intrinsieke waarde van meer dan $ 5.000 en een basisleaseperiode van meer dan twaalf maanden. We raden je aan om dit met je belastingadviseur of boekhouder te bespreken. 

Veelgestelde vragen/detailhandel/algemeen

De snelste manier om dit te doen is via je Go Partner. Daar kun je met een paar klikken leaseoffertes berekenen en online aanvragen doen. Klik hier om rechtstreeks naar Go Partner te gaan. Als je nog geen inloggegevens hebt, kun je deze hier opvragen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met je contactpersoon.

De leasecontracten worden geleverd als PDF-bestanden. Je hebt Adobe Acrobat Reader nodig om dit formaat te kunnen bekijken. Je kunt dit downloaden van de website van Adobe. Deze software is gratis te gebruiken.

GRENKE streeft ernaar om binnen 24 uur je factuur uit te betalen. Onder voorbehoud dat we over alle benodigde contractdocumenten beschikken. Voor de partners van GRENKE is leasen daarom een​ interessante optie naast koop. Als je klanten leasen, kunnen ze tegelijkertijd hun eigen liquiditeit verbeteren.

Veelgestelde vragen/klant/algemeen

Bij GRENKE is leasen mogelijk voor netto aankoopprijzen vanaf € 500 en hoger. Dat betekent dat je kleine en grote investeringen kunt financieren via GRENKE.

GRENKE werkt bank- en producentonafhankelijk. Dit betekent dat je niet gebonden bent aan specifieke merken of fabrikanten bij het kiezen van je object. GRENKE richt zich op de financiering van objecten op het gebied van kantoorcommunicatie en kantoorapparatuur, medische apparatuur, beveiligingssystemen en machines. En ook andere producten kunnen worden gefinancierd. Mocht je twijfelen of GRENKE je product kan financieren neem dan contract met ons op.

Je kunt dit eenvoudig doen via ons contactformulier. Selecteer 'Product' als interesse en 'Leasen' als je onderwerp. 

Het leasecontract gaat in vanaf de afleverdatum op de afgiftebevestiging. De basishuurperiode start altijd op de eerste dag van de maand of het kwartaal na levering.

De betalingsverplichting uit het leasecontract begint vanaf de datum van aflevering van de apparatuur. Over de periode afleverdatum tot aan de start van de basishuurperiode betaal je een gebruiksvergoeding van 1/30, van de overeengekomen maandelijkse leasetermijn, per dag. Dus na deze gebruiksperiode start de contractuele basishuurperiode.

Dit is afhankelijk van wat is vermeld in het leasecontract.

  • Bij kwartaalbetaling middels automatisch incasso zullen wij de termijnen op de eerste dag van het kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) incasseren.
  • Bij maandbetaling middels incasso zullen wij de termijnen op de eerste dag van elke maand incasseren.
  • Wij proberen altijd maar 1 keer (automatisch) te incasseren. Als dat niet lukt dien je de factuur zelf per omgaande te betalen.
  • Indien betaling op factuur is afgesproken verzoeken wij je de betaling van de termijnen voor de vervaldatum vermeld op de factuur aan ons te voldoen.

Facturen sturen wij 8 dagen voor de vervaldatum vermeld op de factuur naar het bij ons bekende correspondentieadres.

Contractueel dienen alle leaseobjecten verzekerd te zijn. Als je geen eigen verzekering hebt, zal GRENKE deze zorg op zich nemen en de kosten hiervoor jaarlijks aan de huurder doorbelasten.

De verhuurder (GRENKE) is eigenaar van het leaseobject en aan het einde van de basishuurperiode dien je het leaseobject te retourneren. Uiteraard kan de huur ook worden verlengd en bestaat de mogelijkheid om het leaseobject te kopen. Indien je het leaseobject wilt kopen dien je minimaal 3 maanden voor het einde van de basishuurperiode contact met GRENKE op te nemen zodat we de mogelijkheden met jou kunnen bespreken.

Nee, een leasecontract kan niet voortijdig beëindigd worden. Je kunt wel aan GRENKE vragen om het contract voortijdig af te kopen. Normaliter willen we daar graag medewerking aan verlenen en dan dien je alle leasetermijnen te betalen en, als je eigenaar van het leaseobject wilt worden, een bedrag voor de waarde van het leaseobject.

 

Via onze klantenportal kun je eenvoudig en veilig je contacten beheren. Daarnaast vind je ook al je verzonden facturen digitaal in deze portal.

Naar Klantenportal

Je leaseaanvraag wordt na ondertekening door GRENKE jouw leasecontract. Wij sturen bij aanvang van het contract de leasedocumentatie toe. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een email naar [email protected]. Vermeld hierin altijd het contractnummer. Het leasecontract is te alle tijden terug te vinden in de klantenportal. Het leasecontractnummer staat aan de linker bovenzijde van je contract. De algemene voorwaarden vind je op onze website onder DOWNLOADS.

Facturen kan je vinden en downloaden via onze klantenportal. Kom je er met de klantenportal niet uit? Stuur dan een email naar [email protected]. Vermeld hierin je contractnummer. Wij sturen je dan zo snel mogelijk een kopie van de factuur toe.

Jazeker! Je kan in de klantenportal aangeven hoe jij je factuur wenst te ontvangen. Kom je er via de klantenportal niet uit? Stuur dan een email naar [email protected] met het emailadres waarop je de factuur wenst te ontvangen alsmede je contractnummer. Wij sturen je dan voor de volgende factuurronde de factuur per email toe in plaats van per post.

Je kan je gegevens zelf wijzigen via onze klantenportal. Kom je er via de klantenportal niet uit? Stuur dan een email naar [email protected]. Vermeld in de mail je contractnummer en de oude en nieuwe gegevens. Wij passen jouw gegevens dan zo snel mogelijk aan in onze administratie. Let op dat de gegevens pas zijn aangepast als wij hiervan een bevestiging hebben gestuurd.

De verhuisservice die de meeste Nederlandse banken aanbieden werkt alleen voor incasso’s van Nederlandse bankrekeningen. Wij hebben een Duitse bankrekening waardoor de incasso niet automatisch zal worden overgezet op je nieuwe bankrekening. Gelukkig is dit heel eenvoudig zelf aan te passen in onze klantenportal. Kom je er via de klantenportal niet uit? Stuur dan een email naar [email protected].

In dat geval kan je bij ons een zogenaamd contractovername verzoek indienen. Je stuurt daartoe een bericht met jouw leasecontractnummer en de gegevens van de nieuwe partij naar [email protected].

Als je de gegevens aangeleverd hebt en akkoord gaat met de kosten, toetsen wij de nieuwe partij op kredietwaardigheid. Is de kredietwaardigheid volgens GRENKE in orde? Dan stellen wij een contractovername document op samen met een factuur voor de kosten contractovername. De tekeningsbevoegde persoon van de overnemende partij dient na akkoord een kopie ID naar ons op te sturen. Nadat wij de documenten hebben ontvangen en akkoord hebben bevonden, voeren we de contractovername door. Wanneer je hiervan een bevestiging ontvangt, is de contractovername doorgevoerd. De verwerking van een contractovernameverzoek kan enkele weken duren.

In dit geval kan je het beste zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Stuur hiervoor een email, waarin je jouw situatie weergeeft en de mogelijkheden voor deelbetaling opneemt, naar [email protected]

Wij zullen proberen een persoonlijke oplossing aan te bieden.

Berichten aangaande faillissement kunnen worden gestuurd naar [email protected].

 

Uiterlijk 5 dagen na het aflopen van je leasecontract (datum van opzegging) dien je de leaseobjecten aan ons te retourneren. Dit is voor eigen rekening en risico. Je dient hiervoor bij ons een retourformulier op te vragen door een email te sturen naar [email protected]. Voeg het retourformulier toe aan het te retourneren leaseobject. Het retouradres vind je op het formulier. We ontvangen graag een bericht waarin de retourdatum staat vermeld, zodat wij de retournering bij ons magazijn kunnen aanmelden.

Indien je een vraag hebt over je BKR registratie adviseren wij je een email te sturen naar [email protected]. Vermeld in de email het leasecontractnummer en je vraag. Heb je geen leasecontract meer of weet je het leasecontractnummer niet? Vermeld dan de bedrijfsgegevens van het bedrijf waarop het leasecontract is afgesloten.

Een amorisatieschema behoort bij een financial lease. Wij bieden onze klanten alleen operational lease aan. Daarom kunnen wij geen amorisatieschema of een schema van de nog openstaande toekomstige betalingen verstrekken. Indien je hierover vragen hebt kan je mailen naar [email protected]

Dit vinden wij uiteraard heel vervelend. Je kan hiervoor het beste contact opnemen met jouw dealer/leverancier genoemd op het leasecontract. Kom je er met de dealer niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen in sommige gevallen bemiddelen tussen jou en de dealer.

Een aanmaning betekent dat de betreffende leasetermijn nog niet is betaald of de incasso is mislukt. In dat geval verzoeken we je deze termijn alsnog per ommegaande aan ons te voldoen.

Klopt er iets niet, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Stuur daartoe een email met je leasecontractnummer en beschrijving van het probleem naar [email protected].

In dat geval hebben wij jouw leasecontract ontbonden. Wij hebben het recht het leasecontract te ontbinden als de leasetermijnen niet worden betaald. Bij de ontbinding van het leasecontract worden naast de achterstand ook alle toekomstige leasetermijnen gevorderd. Je dient dan de leaseapparatuur binnen 10 dagen aan ons te retourneren. In de Algemene Voorwaarden staan alle overige van toepassing zijnde bepalingen. Berust het niet betalen van de leasetermijnen op een misverstand en wil je proberen de ontbinding van het leasecontract ongedaan te maken? Neem dan zo snel mogelijk contact op via [email protected].

Stuur in dit geval een email naar [email protected].

Veelgestelde vragen/klant/Master Lease Agreement

Indien je als ondernemer in de komende 12 maanden € 25.000,00 of meer verwacht te gaan investeren in meerdere transacties van roerende goederen dan is een Master Lease Agreement (MLA) interessant voor jou. Na een positieve kredietbeoordeling stellen wij je tegen speciale condities een vooraf vastgestelde bestedingsruimte beschikbaar welke je bij meerdere leveranciers mag investeren door middel van lease. De verwerking van de individuele leasecontracten binnen de MLA zijn snel en eenvoudig.     

Nee, een Master Lease Agreement kent geen verplichtingen ten aanzien van leaseobjecten en/of leveranciers. GRENKE werkt volledig onafhankelijk. De keuze ligt bij jou, de ondernemer.  

Helemaal niet - behalve de speciale voorwaarden natuurlijk. Als klant kies je alleen de basishuurperiode voor elk leaseobject afzonderlijk.

Je hebt drie opties aan het einde van de looptijd. Ten eerste kun je de apparatuur teruggeven en nieuwe aanschaffen. Ten tweede kun je voor de leaseobjecten een aankoopofferte aanvragen en deze dan tegen de dan geldende marktwaarde overnemen. Ten derde kun je verder leasen.

Nee. Wij brengen geen kosten in rekening. Je betaalt alleen de leasetermijnen voor de in de individuele contracten aangevraagde objecten.

Een ondernemer kan de toekomst niet voorspellen. De financiële crisis is een perfect voorbeeld. Dus als er belangrijke redenen zijn om geplande investeringen uit te stellen of zelfs te annuleren, helpen we de klant een oplossing te vinden. Uitgestelde investeringen kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt via een follow-up van de Master Lease Agreement of door de bestaande te verlengen. Als het bedrijf minder dan 50% van het overeengekomen volume heeft gebruikt, zullen we de ondertekende individuele contracten eenvoudig opnieuw berekenen in overeenstemming met de toepasselijke lijst met dan geldende voorwaarden.

Het totale leasevolume is beschikbaar voor de klant tegen de gedefinieerde voorwaarden gedurende een periode van twaalf maanden, ongeacht het kalenderjaar. Gedurende deze tijd heeft men toegang tot het totale leasevolume in een willekeurig aantal individuele contracten, altijd op het moment dat het voor het bedrijf optimaal is om te investeren.

Nee. De leasetevoorwaarden blijven gelijk tot het einde van het individuele contract in kwestie. Wijzigingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk.