Uw login

 
 

Nieuws

03.05.2018 Jaarlijkse Algemene Vergadering van GRENKE AG verhoogt dividend met 21%. Lees hier het persbericht.         

 

Vragen?

Heeft u vragen over onze producten en diensten?

Voor nieuwe leaseaanvragen bel 0347-325010 of mail naar serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.nl
Voor vragen over bestaande leasecontracten bel 0347-325018 of mail naar administrationanti spam bot@grenkeanti spam bot.nl   

 

Word partner!

Graag informeren wij u als fabrikant of leverancier over de voordelen die een samenwerking met GRENKE u kan bieden.  Lees meer

 
 

GEGEVENSBESCHERMING

PRIVACY STATEMENT GRENKEFINANCE N.V.

 
GRENKEFINANCE N.V. houdt zich bezig met leasing, bankdiensten en factoring. GRENKEFINANCE N.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Dit kan een naam, bedrijfsnaam of adres zijn, maar ook een e-mailadres of telefoonnummer.

1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens


Persoonsgegevens kunnen door GRENKEFINANCE N.V. worden gebruik voor de volgende doeleinden:

 • Het in behandeling nemen van een lease-, financierings-, en/of factoring aanvraag;
 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Identificatie;
 • Het voeren van een (financiële) administratie met betrekking tot de uitvoering van gesloten overeenkomsten;
 • Het informeren over evenementen en aanbiedingen;
 • Het in behandeling nemen van (informatie) verzoeken, opmerkingen of klachten;
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.


2. Cookies

 

Telkens wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot de GRENKE-website of bestand, worden de gegevens over deze processen opgeslagen in een logbestand. Deze gegevens worden alleen bewaard voor technische en statistische doeleinden.
De volgende informatie wordt opgeslagen:

 • Naam van het bestand waartoe toegang is verschaft;
 • Datum en tijd van de toegang;
 • Het volume van de overgedragen gegevens;
 • Melding of de toegang tot het bestand succesvol was;
 • Browsersoort;
 • Aanvragend domein;
 • Land van oorsprong van aanvragende domeinnaam.

De door de gebruiker verstrekte informatie wordt geanonimiseerd voordat deze door GRENKEFINANCE N.V. voor statistische doeleinden wordt geanalyseerd, op voorwaarde dat de toestemming van de gebruiker is verkregen. GRENKEFINANCE N.V. verkoopt geen gegevens aan derden.

 
 

3. Vertrouwelijkheid en derden

 

Medewerkers van GRENKEFINANCE N.V. zijn verplicht om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Deze gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dat nodig is voor de verwerking van de gebruikersvragen of voor het voldoen aan de voorwaarden van een contract met de gebruiker. De derden in kwestie zijn onderworpen aan soortgelijke niet-openbaarmakingsovereenkomsten met GRENKEFINANCE N.V.

4. Opslag en veiligheid

 

Alle persoonsgegevens gehost door of opgeslagen op onze servers, worden beschermd tegen onbevoegde toegang door middel van meerdere beveiligingsmechanismen. Medewerkers van GRENKEFINANCE N.V. en IT-dienstverleners testen de effectiviteit van deze beveiligingsmechanismen op regelmatige basis.


5. Wijzigingen privacy statement

 

Enige en alle wijzigingen in dit gegevensbeschermingsbeleid worden hier gepubliceerd. Mocht GRENKEFINANCE N.V. uw gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, dan zullen we eerst om uw toestemming vragen. Veranderingen in het gebruik van uw gegevens zullen alleen plaatsvinden, zodra wij uw toestemming hebben verkregen.


6. Uw rechten

 

U heeft diverse rechten over de persoonsgegevens die GRENKEFINANCE N.V. van u gebruikt:

 • Recht op informatie: Waarom heeft GRENKEFINANCE N.V. deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren.
 • Recht op inzage: U heeft recht om inzage te krijgen de persoonsgegevens en de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie: Indien er sprake is van onjuiste informatie kunt u de onjuiste informatie laten corrigeren.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. De verwerking zal stil worden gelegd totdat het bezwaar of probleem is opgelost.
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt een verzoek indienen om uw digitale gegevens naar een soortgelijke dienst over te laten zetten.
 • Recht op vergetelheid: Indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, de verwerking onrechtmatig is of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan kunt u verzoeken om uw gegevens te doen verwijderen. 
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens.


7. Verwijderings- of wijzigingsverzoeken

 

U kunt uw verzoek verwijdering of wijziging digitaal of schriftelijk indienen. GRENKEFINANCE N.V. zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen kan GRENKEFINANCE N.V. u vragen om u te identificeren.


8. Bewaartermijn

 

Persoonsgegevens zullen worden bewaard tot vijf jaar, of zoveel langer als wettelijk vereist, na beëindiging van de overeenkomst en/of relatie en zullen daarna worden verwijderd.

 

Stuur uw vragen, suggesties en vragen over gegevensbescherming naar databeveiliginganti spam bot@grenkeanti spam bot.nl of per post naar:


GRENKEFINANCE N.V.
t.a.v. De functionaris gegevensbescherming
Lage Biezenweg 7-G
4131 LV Vianen